Rentgenova 29/24 18000 Niš
+381 66 8261346
optimumnis@gmail.com

USLUGE ISTRAŽIVANJA

Omladinski Progresivni TIM Udruživanja Mladih

Created with Sketch.

Naš istraživački tim realizuje različite vrste istraživanja – kvalitativna, kvantitativna, akciona i dr, kao i sve vrste statističke obrade podataka (deskriptivna statistika, korelacija, Anova, t- test, faktorska analiza, itd.).

Profesionalnost istraživačkog tima ogleda se u pružanju vrhunske usluge, pri čemu su nam potrebe klijenta i konkretnog projekta na prvom mestu. Tim istraživača sačinjavaju diplomirani, master i doktorandi pedagogije, psihologije i sociologije sa dugogodišnjim iskustvom u primeni različitih vrsta istraživanja.

Za više informacija možete nam se obratiti putem mejla edusektor.optimumnis@gmail.com