Rentgenova 29/24 18000 Niš
+381 66 8261346
optimumnis@gmail.com

Sektor za ljudske resurse

Omladinski Progresivni TIM Udruživanja Mladih

Created with Sketch.

Tim za ljudske resurse ostvaruje saradnju sa svim ostalim timovima, njihovim koordinatorima i članovima.

Ukoliko neki od timova ima problem u komunikaciji ili postoji konflikt u timu, trebalo bi angažovati ljudske resurse, kako bi se taj problem rešio na najbolji mogući način i za što kraći vremenski period.

Članovi svih sektora su upoznati sa načinima komuniciranja sa ostalim članovima i koordinatorima.

Koordinator za ljudske resurse redovno prati komunikaciju u timovima i upoznaje članove sa načinima neagresivnog komuniciranja.

Pod aktivnostima kojima se ovaj tim bavi, ističu se:

1. Pregledavanje CV-a i motivacionog pisma novih kandidata;

2. Intervjuisanje kandidata sa timskim koordinatorom ili saradnikom;

3. Upoznavanje novih volontera sa celokupnom organizacijom i sa drugim koordinatorima;

4. Tim bilding;

5. Tim bonding;

6. Edukacija članova organizacije o pravilnom komuniciranju i načinima rešavanja konflikata;

7. Praćenje napretka volontera i njihove odgovornosti (redovno dolaženje na sastanke, izvršavanje zadataka, inicijativnost, inovativnost);

8. Stalna komunikacija sa timskim koordinatorima (koordinator tima nakon svakog timskog sastanka dostavlja izveštaj o eventualnim teškoćama u radu sa određenom osobom);

Motivacija volonterima: Volonterima bi trebalo na pravi način istaći šta je to što mi kao organizacija njima nudimo i šta nas ističe u odnosu na druge (praktična primena znanja, izlaženje iz akademskog  okvira, uvid u realnu situaciju u radu sa decom i mladima, obučavanje za bezbednost, obuke za rad sa mladima, prilike za ostvarivanje kontakata sa raznim institucijama i organizacijama, sertifikati, potvrde). Volonteri bi trebalo da osećaju da su cenjeni, poštovani, da se njihove ideje prihvataju i da odnosi među članovima nisu napeti, jer to stvara negativnu atmosferu koja se odražava na celokupan rad.

Slobodan Furunović

Koordinator sektora za ljudske resurse

Diplomirani pedagog