Rentgenova 29/24 18000 Niš
+381 66 8261346
optimumnis@gmail.com

Edukativni sektor

Omladinski Progresivni TIM Udruživanja Mladih

Created with Sketch.

U Edukativnom sektoru smo posvećeni i usmereni ka ličnom i profesionalnom razvoju, usavršavanju mladih, putem kreiranja i realizovanja različitih obrazovnih programa koji će poslužiti razvoju tolerancije, suživota i dijaloga među decom i mladima.

Vršnjačkom edukacijom razvijamo kompetencije, podstičemo ih na aktivno delovanje i unapređenje života u loklnoj zajednici.

Zajedničkim snagama težimo ka promociji i popularizovanju nauka pedagogije, psihologije i sociologije.

Naši zadaci su:

  • Osmišljavanje, organizovanje i vođenje obuka za mlade;
  • Istraživanje obrazovnih potreba mladih;
  • Kreiranje časopisa za društveno-humanističke nauke;
  • Kreiranje i organizovanje radionica, debata, seminara, konferencija, okruglih stolova, itd;
  • Saradnja sa drugim sektorima, organizacijama i ustanovama kao mogućnost pružanja prakse mladima u oblasti humanističkih nauka.

Kontaktirajte nas putem e-maila: edusektor.optimumnis@gmail.com

Danijela Milošević

Koordinator edukativnog sektora

Doktorand pedagogije

Jelena Niklanović

Programski koordinator

Diplomirani psiholog

Katarina Stojković

Programski koordinator

Apsolvent psihologije

Dijana Milošević

Saradnica u edukativnom sektoru

Diplomirani sociolog