Rentgenova 29/24 18000 Niš
+381 66 8261346
optimumnis@gmail.com

Socijalna (ne)pravda

Omladinski Progresivni TIM Udruživanja Mladih

Created with Sketch.

Tema drugog broja časopisa je Socijalna (ne)pravda. Čitaoci mogu da saznaju šta je to socijalna (ne)pravda, da je sagledaju iz različitih perspektiva – religijska, sociološka, psihološka, pedagoška, pravnička, ekonomska i perspektiva socijalnog radnika, da se upoznaju sa radom mnogih institucija i organizacija u prevenciji socijalne (ne)pravde odnosno jačanju ideje o socijalnoj pravdi i da pročitaju naučno-istraživačke radove, stručne radove i naučnu kritiku.

U toku planiranja drugog broja časopisa kreiran je video za promociju konkursa, ali i podizanje svesti o važnosti socijalne pravde radi ostvarenja pravednog i solidarnog društva u kome će prava svakog pojedinca biti ostvarena. Posebno se zahvaljujemo: Vladimiru Stankoviću (video i montaža), Mariji Kondić (montaža), Gradskoj organizaciji gluvih i nagluvih, koji su podržali kampanju, kao i: Yuko Yoshikai, Katarini Kocić, Nikoli Bošković, Bogdanu Aranđelović, kao i našim članicama Anđeli Ignjatović, Katarini Stojković (režija) i Dijani Milošević (scenario).

Nakon snimanja video klipa urednik i zamenik urednika su organizovale dvodnevno predavanje na temu Socijalna (ne)pravda i Nauči da pišeš esej, seminarski i naučno-istraživački rad. Od 15 prijavljenih 5-oro je nakon predavanja odlučilo da piše za drugi broj časopisa i u toku izrade svog rada imali su mentorsku podršku i dva recezenta. U časopisu su objavljena 6 stručnih i naučnih rada. U pitanju su: esej Redukcija stereotipa, predrasuda i diskriminacije putem obrazovanja za mir, seminarski (Neo)liberalni državni sistem Republike Srbije u kontekstu ostvarivanja socijalne pravde prema deci, Teorijsko istraživanje socijalne isključenosti mladih, empirijsko istraživanje Doživljaj pravednosti u partnerskim vezama u odnosu na obrazac afektivne vezanosti i seminarski rad Obrazovanje zao drživi razvoj, naučna kritika – Potreban nam je bolji kvalitet siromašnim građanima zbog socijalne pravde u našoj zemlji.

Pored ovih radova, časopis sadrži i: uvodni članak o socijalnoj pravdi, intervjue sa Sanjom Dimitrijević, psihologom iz NURDOR-a, Zvonimirom Stojanovićem, predsednikom Gradske organizacije gluvih i nagluvih Niš, Dušicom Jovanović, sociologom iz Centra zasocijalni rad o sociologiji, Zoranom Stankovićem, socijalnim radnikom iz Zavoda za vaspitanje dece i omladine, Sunčicom Radivojević, pedagogom iz Medicinske škole, Andrijom Krasićem advokatom i Dušanom Zogovićem, ekonomistom – profesorom Pravno-poslovne škole u Nišu, profesorima sa Filozofskog fakulteta u Nišu Milošem Jovanovićem i Danijelom Gavrilović, kao i sveštenikom Milanom Nikolić iz Brzog broda o socijalnoj pravdi iz religijske perspektive. Časopis sadrži i mini anketu sa srednjoškolcima i studentima, koji su odgovarali na pitanja: šta je socijalna pravda, primer socijalne pravde i kome se treba obratiti u slučaju nepravde? Kao i rubriku Imaš pravo, koja sadrži prava svakog pojedinca i praktične savete o tome kome se možemo obratiti u slučaju nepravde.

Zahvaljujemo se na saradnji svim učesnicima.