Rentgenova 29/24 18000 Niš
+381 66 8261346
optimumnis@gmail.com

NAPORnim stazama ka prepoznavanju omladinskog rada

Omladinski Progresivni TIM Udruživanja Mladih

Created with Sketch.

Rezultati više istraživanja koje je Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – (NAPOR) sprovela ukazuju na neophodnost povezivanja organizacija koje se bave omladinskim radom sa lokalnim institucijama i drugim organizacijama radi kreiranja mreže usluga koje vode ka sistemskoj brizi o mladima. Nedostatak koordinacije usluga, kao i objedinjenog informisanja mladih pokazalo se kao jedan od ključnih problema. S tim u vezi Protecta, AzBuki, Optim-Um i Proaktiv uzimaju učešće kako bi kreirali prostor u kome mladi mogu da rastu i razvijaju svoje potencijale u cilju podsticanja aktivizma i doprinosa lokalnoj zajednici u kojoj žive.

Kampanja „Omladinski rad za bolji grad“ je podrazumevala objavljivanje sadržaja na društvenim mrežama i predstavljanje standarda kvaliteta koje organizacije prate prilikom sprovođenja programa za mlade. Diskusija o omladinskom radu organizovana je u Nišu. OPTIM-UM zajedno sa organizacijama Proaktiv, Protecta i AzBuki u otvorenom razgovoru sa predstavnicima državnih institucija i nevladinih organizacija razgovarali su o unapređenju međusektorske saradnje.