Rentgenova 29/24 18000 Niš
+381 66 8261346
optimumnis@gmail.com

O izdavaču i redakciji

Omladinski Progresivni TIM Udruživanja Mladih

Created with Sketch.

Udruženje „Omladinski progresivni tim udruživanja mladih – OPTIM-UM” je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti pedagoške, psihološke, sociološke i prakse socijalnih radnika. Kao tim mladih entuzijasta ujedinili smo se u cilju unapređenja aktivizma dece i mladih stvaranjem programa obrazovnog karaktera, samostalno i kroz saradnju sa drugim organizacijama, ustanovama, predstavnicima akademske zajednice, kao i predstavnicima svih nivoa vlasti. Delatnosti udruženja su usmerene ka kreiranju različitih programa koji će poslužiti razvoju tolerancije, suživota i dijaloga među decom i mladima. Nastoji se da se putem edukativnih programa smanji diskriminacija i nasilje, razviju pozitivne vrednosti života u zajednici u cilju unapređivanja sposobnosti dece i mladih za učenje i uključivanje u moderne društvene tokove. Naša je zamisao da iskoristimo kreativnost i resurse kojima raspolažemo u realizaciji brojnih inovativnih ideja. Putem organizovanja projekata i različitih oblika edukacije želimo da doprinesemo očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja i afirmišemo moralne, naučne, kulturne, humane i mnoge druge vrednosti u cilju unapređenja kvaliteta života i društvenog položaja dece i mladih.

Inicijativa za formiranje udruženja potekla je od mladih ljudi koji se obrazuju u okviru pedagoške, psihološke, sociološke i profesije socijalnih radnika. Međutim, udruženju može pristupiti svako ko prihvata ciljeve udruženja i deli vrednosti koje udruženje svojim radom promoviše, bez obzira na profesiju, godine starosti ili bilo koju vrstu pripadnosti i opredeljenja.

Časopis za društveno-humanističke radove OPTIMUM je tematskog karaktera i izlazi jednom godišnje. Cilj nam je da ukažemo na važne društvene problem i potrebu prevencije, značaj interdisciplinarnog proučavanja tema, koje su od važnosti za pojedinca i zajednicu, kao i edukovanje i informisanje mladih obrađivanjem oblasti, koje se tiču društveno-humanističkih nauka.

Redakcija

Dijana Milošević

Diplomirani sociologije i glavni urednik

E-mail tima: casopis.optimumnis@gmail.com

Miljana Živić

Diplomirani sociolog, zamenik i pomoćnik glavnog urednika i istraživač

Milica Bogdanović

Apsolvent sociologije i istraživač

Anđela Ignjatović

Apsolvent psihologije i istraživač

Anja Jovanović

Apsolvent pedagogije i istraživač

Svetlana Petrović

Apsolvent sociologije i istraživač

Anja Komljenović

Student socijalnog rada i socijalne politike i istraživač

Teodora Milev

Apsolvent srbistike i lektor

Nenad Đorđević

Student elektronskog fakulteta i dizajner

E-mail: djordjevic.nenad@elfak.rs