Rentgenova 29/24 18000 Niš
+381 66 8261346
optimumnis@gmail.com

TRENING ASERTIVNOSTI

Omladinski Progresivni TIM Udruživanja Mladih

Created with Sketch.

Šta je asertivni trening?

Asertivni trening (AT) je grupa različitih tehnika kojima je zajednički cilj jačanje asertivnosti, odnosno sticanje asertivnih veština kroz praksu.

Ciljevi AT

Opšti cilj asertivne komunikacije je očuvanje samopoštovanja, pojačavanje kontrole nad sobom, uz poštovanje drugih osoba i ostvarivanje kvalitetnih interpersonalnih odnosa. Asertivna komunikacija vodi ka efikasnijem zadovoljavanju želja i ostvarivanju ciljeva, boljoj interakciji sa drugim ljudima kroz poštovanje njihovih asertivnih prava i razvijanje odgovornosti za svoje postupke.

Cilj programa

Cilj programa jeste prevazilaženje poteškoća u komunikaciji, kao i razvijanje veština konstruktivne (asertivne) komunikacije putem primene asertivnih tehnika u specifičnim situacijama.

Tematske celine:

 • Pojam asertivne komunikacije i razlike između asertivnog, agresivnog i defanzivnog stila komunikacije
 • Uzroci i posledice neasertivnog ponašanja
 • Asertivna prava
 • Greške u mišljenju
 • Asertivnost i neverbalna komunikacija
 • Aktivno slušanje – tipovi slušanja, uzroci i razlozi neslušanja
 • Asertivne tehnike (tehnika zamagljivanja, otvaranja, vraćanja lopte, priznavanja greške, itd.)

Metod rada

Susreti su organizovani po radioničarskim principima, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, igranje uloga, analize događaja, demonstracije, prezentacije, simulacija, međusobna razmena iskustava i sl. Naglasak u radu je stavljen na uvežbavanja veštinaima iskustvenom učenju.

Dinamika rada:

Trening obuhvata pet četvoročasovnih susreta, ukupno 20h rada.

Asertivno ponašanje pojačava kontrolu nad sobom u odnosu na kontrolu nad drugima, pa će učesnici:

 • Imati veće samopouzdanje u odnosima sa drugima
 • Unaprediti komunikacione i socijalne veštine
 • Efikasnije zastupati sopstvene interese i stanovišta
 • Razviti sposobnosti za asertivno ponašanje u konfliktnim situacijama
 • Ostvariti kvalitetnu interakciju sa drugim ljudima kroz poštovanje njihovih asertivnih prava i razvijanje odgovornosti za svoje postupke.

Kome je trening namenjen?

Trening asertivnosti je namenjen svima onima koji bi želeli da ovladaju veštinama samopouzdanog komuniciranja. Dakle, može se primeniti svuda gde postoji potreba za poboljšanjem interpersonalne komunikacije i međuljudskih odnosa.

Ciljna grupa mogu biti: žene, muškarci, adolescenti, odrasli, menadžeri, radnici, studenti, pojedinci, tim u okviru neke organizacije, sportskitim, oni koji traže posao, poslodavci, kupci, prodavci, spikeri, govornici, bračni parovi, vanbračni partneri, deca, roditelji, nastavnici, direktori, medicinsko osoblje, osobe sa hendikepom, vojnici u mirovnim operacijama, starešine, političari, advokati, ekstraverti, introverti, zavisnici i mnogi drugi.

Treneri:

Danijela Milošević (doktorand pedagogije, trener asertivnosti, omladinski radnik) i Nikola Jovančić (dipl. psiholog, trener asertivnosti, student geštalt psihoterapije).

Za dodatne informacije možete nam se obratiti putem mejla danijelamoptimum@gmail.com